Käytännön ohjeet sivuston tilaamiseen

Sivusto tilataan tilauslomakkeella. Tilauksen jälkeen Suomen Partiolaisten yhteyshenkilö ottaa yhteyttä tilauksen tekijään ja auttaa verkkosivuprojektissa eteenpäin. Ennen sivuston perustamista seuraavat asiat on hyvä huomioida ja päättää. Tarvittaessa saatte tukea asioihin SP:n yhteyshenkilöltä.

Lippukunta vastaa itse sivuston sisältörakenteesta ja sisällöistä. Sivusto luodaan alustavan valikkorakenteen kanssa, mutta sitä voi vapaasti muokata itse.

Oma verkkotunnus vai aliverkkotunnus?

Oletuksena kaikilla sivuilla on osoite aliverkkotunnusmuodossa, eli esim. lippukunnannimi.partioscout.fi. Oman verkkotunnuksen eli osoitteen käyttäminen on mahdollista, mutta siitä syntyy lisäkustannuksia. Lue lisää aliverkkotunnuksesta ja oman verkkotunnuksen käyttöönotosta!

Sivusto luodaan työstövaiheessa aina ensin aliverkkotunnukselle. Mahdollinen liittäminen omaan verkkotunnukseen tehdään erikseen sovittuna ajankohtana maksullisena lisätyönä.

Tilatessa: Ilmoita haluatteko verkkosivunne toimivan omalla verkkotunnuksellanne vai käytetäänkö aliverkkotunnusta. Ilmoita, missä muodossa toivotte aliverkkotunnuksen olevan.

Käyttäjätunnukset

Käyttäjätunnuksia, joilla verkkosivua päivitetään, voi perustamisen jälkeen luoda haluamansa määrän. Perustamisvaiheessa ylläpitäjäksi nimetään yksi henkilö, joka saa kirjautumisohjeet sähköpostiinsa ja voi lisätä käyttäjiä.

Tilatessa: Ilmoita uuden sivuston ylläpitäjän sähköpostiosoite.

Kieliversiot

Mikä on sivustonne pääkieli? Haluatteko sivustosta kaksi- tai vaikka useampikielisen? Kieliversion voi lisätä myöhemminkin, mutta tämä kannattaa huomioida jo sivuston perustamisvaiheessa. Kieliversioiden lisääminen on maksutonta.

Tilatessa: Ilmoita, millä kielillä haluatte sivujenne toimivan.

Sivuston värit vaikuttavat luettavuuteen

Sivustolle asetetaan kaksi eri väriä: pääväri ja tehosteväri. Vaikka värivalinta on vapaa, huomioittehan, että jotkin väriyhdistelmät hankaloittavat hahmottamista monille ihmisille. Saavutettavuuden varmistamiseksi olemme koonneet viisi erilaista esimerkkiväriparia. Mikäli valitsette omat värit, varmista, että tekstin ja taustan kontrasti on riittävä.

Katso suositellut väriparit ja lue lisää sivuston väreistä!

Tilatessa: Ilmoita tilatessa haluamanne pääväri ja tehosteväri HEX-koodeina. Värit voi vaihtaa myös myöhemmin toisenlaisiksi.

Lippukunnan logo näkyviin

Lippukunnan logolle on paikka heti sivuston vasemmassa ylälaidassa sekä footerissa. Logo skaalautuu sille varattuun paikkaan automaattisesti, mutta luontevimmin paikkaan käy suorakaiteen muotoinen logo, eli esim. merkin ja tekstin yhdistelmä.

Logo skaalataan maksimissaan 43 px korkuiseksi, leveyttä ei rajoiteta. Suosittelemme, että logot tehdään kuitenkin vähintään kaksinkertaisina, eli vähintään 86 px korkuisina, jotta ne pysyvät terävinä kaikilla päätelaitteilla. Jos logo on matalampi kuin 43 px, se näytetään alkuperäisen kokoisena. Logo voi olla tässä annettuja mittoja suurempikin, mutta kovin suuri logo voi toistua sivuilla hieman suttuisena. Sivustolla logo näkyy valikossa valkoisella pohjalla. Sen tiedostomuoto voi olla esim. jpg tai png.

Tilatessa: Toimita lippukuntanne logo, jos saatavilla (sen voi myös asettaa tai vaihtaa myöhemmin).

Tietosuojaseloste ja evästekysely

Evästekyselyn sekä tietosuojaselosteen tekstejä hallitaan keskitetysti SP:n toimesta. Jos ette käytä sivuillanne lomakkeita, voitte käyttää huoletta vakiona olevaa SP:n ylläpitämää tietosuojaselostetta, jossa sivujenne evästekyselystä klikkaamalla käyttäjä ohjautuu partioscout.fi -pääsivuston tietosuojaselosteeseen.

Jos kuitenkin käytätte sivuille upotettavaa lomaketta, tietosuojaselosteeseen tulisi lisätä tieto lomakkeen henkilötietojen käsittelystä. Lue lisää tietosuojaselosteesta ja evästekyselystä!

Tilatessa: Mikäli teillä on muutoksia perustietosuojaselosteeseen, toimittakaa sivustonne oma tietosuojaseloste tilatessa tai luokaa se näillä ohjeilla itse ennen julkaisua.

Juicer-tili someseinää varten

Jos haluatte sivuille Juicer-somesyötteen, sen näyttäminen sivuilla vaatii maksuttoman Juicer-tilin. Katso ohjeet Juicer-tilin avaamiseen!

Tilatessa: Juicer-tiliä ei tarvitse olla olemassa kun sivusto perustetaan, mutta jos luotte sen lippukunnalle valmiiksi, voimme asettaa sen sivuille jo käyttöönottovaiheessa. Ilmoita tilatessa syötteen osoitteen loppuosa, joka löytyy Juicerista kohdasta ”Share your feed”: https://www.juicer.io/esimerkki.

Tilauksen peruminen

Kun teet tilauksen, sopimus on voimassa toistaiseksi.

Jos palvelu päättyy esimerkiksi sen tullessa elinkaarensa päähän, Suomen Partiolaiset pyrkii ilmoittamaan asiasta viimeistään 12 kuukautta ennen palvelun loppumista.
Jos lippukunta ei maksa laskua kehotuksesta huolimatta, Suomen Partiolailla on oikeus irtisanoa sopimus kaksi (2) kuukautta irtisanomisilmoituksen päivämäärästä.

Lippukunta voi irtisanoa palvelun ilman erillistä syytä milloin tahansa, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen seuraavaa laskutusajankohtaa. Jo maksettua palvelun hintaa ei palauteta lippukunnalle. Verkkopalvelun sisällöt poistetaan noin kuukauden kuluessa, eikä niitä voida palauttaa.

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos

  1. toinen osapuoli rikkoo olennaisilta osin sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan kahden (2) kuukauden kuluessa toisen osapuolen huomautettua siitä kirjallisesta; tai
  2. toinen osapuoli on asetettu selvitystilaan, konkurssiin tai velkajärjestelyn alaiseksi.